Kit

From The Internet Movie Plane Database
Jump to navigation Jump to search
Kit title screen.

Movie (1970)

Starring:
Georgi Kaloyanchev (Parushev)
Dimitar Panov (Kalcho Kalchev)
Georgi Partsalev (Glavniyat inzhener)
Tzvyatko Nikolov (Petrov, nachalnik ribna baza)

(Synopsis needed)


Antonov An-14

Antonov An-14 of Aeroflot.


Back To:


See also