Parashyutisty

From The Internet Movie Plane Database
Jump to navigation Jump to search
Parashyutisty DVD cover.

Movie (1985)
Russian title: Парашютисты

Starring:
Alexandra Yakovleva (Zinaida Gostilova)
Boris Nevzorov (Sergey Aleikin)
Yelena Yelanskaya (Olga Filatova)
Vladlen Biryukov (Nikolay Lykov)

(Synopsis needed)


Antonov An-2

Parashyutisty An-2 1.jpg

33 Yellow.

Parashyutisty An-2 2.jpg

04 Yellow.

Parashyutisty An-2 3.jpg

23 Yellow.

Parashyutisty An-2 4.jpg

Mil Mi-8

65 Yellow.

Parashyutisty Mi-8 65 yellow 1.jpg
Parashyutisty Mi-8 65 yellow 2.jpg
Parashyutisty Mi-8 65 yellow 3.jpg
Parashyutisty Mi-8 65 yellow 4.jpg

Mil Mi-8

Lacking the rear clamshell doors.

Parashyutisty Mi-8 no clamshell 1.jpg
Parashyutisty Mi-8 no clamshell 2.jpg
Parashyutisty Mi-8 no clamshell 3.jpg
Parashyutisty Mi-8 no clamshell 4.jpg
Parashyutisty Mi-8 no clamshell 5.jpg

Mil Mi-8MT

Parashyutisty Mi-8MT 1.jpg
Parashyutisty Mi-8MT 2.jpg

Mil Mi-8P

Registration CCCP-22174, c/n 1844.

Reg. CCCP-22174 Mil Mi-8P of Aeroflot.
Reg. CCCP-22174 Mil Mi-8P of Aeroflot.
Reg. CCCP-22174 Mil Mi-8P of Aeroflot.
Reg. CCCP-22174 Mil Mi-8P of Aeroflot.
Reg. CCCP-22174 Mil Mi-8P of Aeroflot.

Ilyushin Il-76

Parashyutisty Il-76 1.jpg
Parashyutisty Il-76 2.jpg
Parashyutisty Il-76 3.jpg
Parashyutisty Il-76 4.jpg
Parashyutisty Il-76 5.jpg

Tupolev Tu-154

Tupolev Tu-154 of Aeroflot.

Ilyushin Il-86

Ilyushin Il-86 of Aeroflot.

Mil Mi-2

36 Yellow.

Parashyutisty Mi-2.jpg


Back To:


See also