To mistenkelige personer

From The Internet Movie Plane Database
Jump to navigation Jump to search
To mistenkelige personer DVD cover.

Movie (1950)

Starring:
Peter Lindgren (Ekstrøm)
Ivar Svendsen (Gustav)
Britta Lech-Hanssen (Anna)
Bjarne Andersen (Ekstrøms far)

(Synopsis needed)


Fairchild 24

Fairchild 24 of Widerøe's Flyveselskap AS.

I1.4.jpg
I2.4.jpg


Back To:


See also