Yakuza keibatsu-shi: Rinchi - shikei!

From The Internet Movie Plane Database
Revision as of 19:55, 30 April 2011 by Bthebest (talk | contribs) (Protected "Yakuza keibatsu-shi: Rinchi - shikei!" ([edit=autoconfirmed] (indefinite) [move=autoconfirmed] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Yakuza keibatsu-shi: Rinchi - shikei! opening title.

Movie (1969)
AKA: Yakuza's Law

Starring:
Ryutaro Otomo
Bunta Sugawara
Minoru Oki
Hiroshi Miyauchi
Ichirô Sugai
Yoshiko Fujita

(Synopsis needed)


Sud Aviation SA 313B Alouette II

YL Poss Alouette.jpg
YL Poss Alouette 2.jpg


Back To:

See also